© Dermalux Việt Nam 2021.

Về Dermalux

2021-04-18 21:19:44

Dermalux #LED là nhà sản xuất công nghệ ánh sáng Led dẫn đầu trên thế giới. 5 năm liền giành giải thưởng liệu pháp điều trị tốt nhất tại Vương Quốc Anh. Đạt các chứng nhận hàng đầu như FDA, CE, BSi, ISO 13485. Hơn 1200 phòng khám tại Vương Quốc Anh và hơn 50000 thiết bị trên thế giới.

Dermalux #LED là nhà sản xuất công nghệ ánh sáng Led dẫn đầu trên thế giới. 5 năm liền giành giải thưởng liệu pháp điều trị tốt nhất tại Vương Quốc Anh. Đạt các chứng nhận hàng đầu như FDA, CE, BSi, ISO 13485. Hơn 1200 phòng khám tại Vương Quốc Anh và hơn 50000 thiết bị trên thế giới.

Dermalux #LED là nhà sản xuất công nghệ ánh sáng Led dẫn đầu trên thế giới. 5 năm liền giành giải thưởng liệu pháp điều trị tốt nhất tại Vương Quốc Anh. Đạt các chứng nhận hàng đầu như FDA, CE, BSi, ISO 13485. Hơn 1200 phòng khám tại Vương Quốc Anh và hơn 50000 thiết bị trên thế giới.

Dermalux #LED là nhà sản xuất công nghệ ánh sáng Led dẫn đầu trên thế giới. 5 năm liền giành giải thưởng liệu pháp điều trị tốt nhất tại Vương Quốc Anh. Đạt các chứng nhận hàng đầu như FDA, CE, BSi, ISO 13485. Hơn 1200 phòng khám tại Vương Quốc Anh và hơn 50000 thiết bị trên thế giới.

 

Share :